CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM SAKAE

Địa chỉ: 21 Bis Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình – TPHCM

Điện thoại: 028 35626 4630

Email: info@sakaepharma.com

Thời gian làm việc:
8:00 – 17:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy

    Gửi phản hồi cho chúng tôi